Darmowa dostawa od 100zł Wysyłka tego samego dnia!

Jak konopie wpływają na leki przeciwdepresyjne?

Nie od dziś wiadomo, że niektórych leków antydepresyjnych nie powinno łączyć się z konopiami. Zależy od tego powodzenie i skuteczność terapii. Jednak jak konopie reagują z tymi lekami? Z którymi nie powinniśmy ich łączyć? Temat przybliżymy, popierając go najnowszą wiedzą naukową. 

20.01.22

Jak konopie wpływają na leki przeciwdepresyjne?

Spis treści:

  1. Używanie konopi a zaburzenia psychiczne
  2. Stosowanie konopi i leków psychotropowych przez dzieci i młodzież
  3. Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych i konopi?
  4. Kiedy stosowanie konopi może być niebezpieczne?
  5. Potencjalne skutki uboczne przy stosowaniu konopi razem z określonymi typami leków przeciwdepresyjnych
  6. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIS)
  7. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i norepinefryny (SNRIS)
  8. Inhibitory wychwytu zwrotnego NOREPINEPHRINE I DOPAMINE (NDRIS)
  9. Inhibitory oksydazy monoaminowej (Maois)

Konopia może sprawić, że ludzie czują się bardziej zrelaksowani, mniej zestresowani i oczywiście, szczęśliwsi. Dlatego jest o wiele bardziej prawdopodobne, że osoby, które chorują na ciężką depresję lub odczuwają silny niepokój, chętniej po nią sięgną niż osoby, które nie mają tego rodzaju problemów.

Oczywiście osoby z tymi zaburzeniami bardzo często przyjmują również leki przeciwdepresyjne. Takie jak Zoloft, Prozac i Wellbutrina, a także spożywają konopie, czy marihuanę. W związku z tym ważne jest, aby pracownicy medyczni i pacjenci byli dobrze poinformowani o potencjalnych interakcjach, które mogłyby wynikać z łączenia tych dwóch substancji.

Używanie konopi a zaburzenia psychiczne

Niezwykłe jest to, że od bardzo wielu lat prowadzone są badania sprawdzające związek pomiędzy stosowaniem konopi a zaburzeniami psychicznymi. Jednak opublikowano tylko kilka wiarygodnych badań, w których ściśle wykazano, w jaki sposób konopie i antydepresanty mogą ze sobą wchodzić w interakcje. Solidne przeszukanie Google Scholar i National Institutes of Health PubMed umożliwiło znalezienie kilku odpowiednich badań. Nawet strona internetowa National Institute on Drug Abuse (NIDA) przynosi bardzo mało informacji na ten temat.

Stosowanie konopi i leków psychotropowych przez dzieci i młodzież

Jednak naukowcy zajmujący się psychiatrią dzieci i młodzieży na University of Connecticut Health Center przeprowadzili rozległy przegląd dostępnej. literatury naukowej i opublikowali raport. Dotyczył on leków psychotropowych i ich interakcji z innymi substancjami. Wszystko odnosiło się oczywiście do ich wpływu na dzieci i młodzież. Zauważono coś bardzo ciekawego. Teoretycznie można byłoby przypuszczać, że łączenie ze sobą leków psychotropowych i leków psychoaktywnych, będzie prowadziło do bardzo wielu negatywnych reakcji organizmu. Jednak jest naprawdę niewiele raportów dokumentujących negatywne skutki wynikające z interakcji między lekami psychotropowymi a lekami psychoaktywnymi.

Naukowcy z University of Connecticut wyjaśnili, dlaczego może być tak mało raportów. Możliwe działania niepożądane są “stosunkowo rzadkie” lub “nie zdarzają się”. Ponadto nowsze leki psychotropowe mają stosunkowo wysoki wskaźnik terapeutyczny. Tego rodzaju leki rzadziej wytwarzają niepożądane interakcje. Jednak naukowcy zauważyli również, że te raporty mogą być nie do końca wiarygodne. Wynika to stąd, że wielu pacjentów zwyczajnie może bać się stygmatyzacji. Dlatego nie informuje lekarzy o tym, że stosuje konopie albo o tym, że wystąpiły u nich jakiekolwiek działania niepożądane.

Niemniej jednak jest prawdopodobne, że nowsze leki przeciwdepresyjne, niosą ze sobą umiarkowane ryzyko. Natomiast stosowanie leków przeciwdepresyjnych starszej generacji może się wiązać z większym ryzykiem. Ryzyko łączenia leków przeciwdepresyjnych z konopiami określa się jako umiarkowane. Mówi o tym indeks leków online opublikowany przez WebMD. Znajduje się tam rada dla pacjentów, żeby byli ostrożni i porozmawiali o tym najpierw z lekarzem lub z farmaceutą.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych i konopi?

Jednym z wyzwań stojących przed lekarzami przepisującymi środki przeciwdepresyjne pacjentom, którzy również spożywają konopie, jest określenie odpowiedniej dawki marihuany lub konopi. Jednak warto mieć na uwadze również fakt, że stosowanie marihuany lub konopi może zaburzać ocenę skuteczności leków przeciwdepresyjnych.

Lekarze zauważają, że jedną z najbardziej znaczących zmiennych, w przypadku pacjentów, którzy łączą ze sobą różnego rodzaju narkotyki, jest zdolność zmierzenia w jakim stopniu każdy z tych narkotyków wywołuje działania niepożądane. Równie trudne jest podjęcie decyzji, w jaki sposób substancje wpływają na zachowanie i na nastrój konkretnego pacjenta. Dlatego lekarze często zaczynają leczenie od jednego leku i dodają kolejne w późniejszym czasie.

Allan Schwartz, LCSW, PHD, psychoterapeuta i licencjonowany kliniczny pracownik socjalny w Colorado i Nowy Jork, stwierdził, że (szczególnie w ciężkich przypadkach) pacjenci powinni powstrzymać się od stosowania konopi i innych substancji podczas leczenia depresji lub niepokoju – Przynajmniej tymczasowo, jeżeli leczenie obejmuje leki przeciwdepresyjne.

Kiedy stosowanie konopi może być niebezpieczne?

,,Czasami byłem w stanie przekonać pacjentów, aby powstrzymali się od zażywania marihuany przynajmniej na kilka tygodni. Tylko wtedy mogłem ustalić, czy leki poprawiają nastrój, czy była za to odpowiedzialna marihuana.” mówi Schwartz. “Te osoby były zaskoczone, ale jednocześnie były gotowe przyznać, że poczuli prawdziwą poprawę nastroju i codziennego funkcjonowania”.

Istnieją również dowody sugerujące, że pacjenci są bardziej narażeni na niewłaściwe wykorzystanie konopi lub przejście z okazjonalnego do przewlekłego użytkowania, gdy są w depresji. W rzeczywistości, osoby cierpiące na lęk lub depresję wykorzystują konopie w dawkach od dwóch do ośmiu razy większych niż ludzie zdrowi.

Wielu lekarzy informuje, że niektórzy pacjenci, którzy używają konopi, alkoholu lub innych leków podczas leczenia – szczególnie z poważną depresją lub z zaburzeniem dwubiegunowym, rzadziej przestrzegają zaleceń lekarzy, sugerowanych dawek leków przeciwdepresyjnych, czy zaleceń terapii behawioralnej, poznawczo-behawioralnej lub psychoterapii.

Schwartz mówi, że widział, jak pacjenci przestają brać leki i jakie to ma czasami katastrofalne skutki. ,,Byłem bezpośrednio świadkiem tragedii pacjentów wychodzących z ich leków, chorujących na chorobę dwubiegunową, stosujących marihuanę. Często te osoby ponownie trafiały do szpitala jeszcze w gorszym stanie niż przed rozpoczęciem leczenia.” – powiedział Schwartz.

“W rzeczywistości było to takie moje doświadczenie, że wielu z tych niefortunnych pacjentów doświadczyło mnóstwa nawrotów. Zostali oni uwięzieni w cyklu hospitalizacji. Okresy pogorszenia przeplatały się z okresami względnej stabilności.”

Potencjalne skutki uboczne przy stosowaniu konopi razem z określonymi typami leków przeciwdepresyjnych

Poza tym, istnieje ogólnie pojęte ryzyko. Każda klasa leków przeciwdepresyjnych jest wyjątkowa i związana z różnymi skutkami ubocznymi i potencjalnymi interakcjami.

Poniżej znajdziesz tabelę przygotowaną na podstawie dostępnej literatury naukowej. Uwzględnia ona najczęstsze klasy leków przeciwdepresyjnych i ryzyka związanego z ich przyjmowaniem.

Rodzaj antydepresantuNazwa leku na receptęPoziom ryzyka przy łączeniu z konopiami
Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIS)Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa, LexaproNiski do umiarkowanego  
Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i norepinefryny (SNRIS)duloksetyna (Cymbalta), Venlafaxine (EffExor XR)Niski do umiarkowanego  
Inhibitory wychwytu zwrotnego norepinefryny i dopaminy (NDRIS)Wellbutrin, Aplenzin, Forfivo XL  Niski do umiarkowanego
Inhibitory oksydazy monoaminowej (Maois)Tanilcypromina (Parnate), Phenelzine (Nardil), Izocarboksy (MPLAN)  Wysoki
Tricyclic AntideresssImipramine (Tofranil), amitriptyline, Doxepin, Trimipramine (surmontil)  Wysoki
SedativesClonazepam (Klonopin), Lorazepam (Ativan), Phenobarbital (Donnatal), Zolpidem (Ambien)Wysoki

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIS)

Potencjalne ryzyko interakcji z konopiami: niskie do umiarkowanego

SSRIS – takie, jak Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa i Lexapro-są najczęściej przepisywanymi lekami w leczeniu depresji. Pacjenci zgłaszają mniej skutków ubocznych i interakcji lekowych z SSRIS niż z wieloma innymi rodzajami leków przeciwdepresyjnych.

Niekorzystne interakcje z konopiami naprawdę rzadko się zdarzają. Istnieją równie pewne spekulacje napędzane przez niektóre raporty. Mówią one o tym, że łączenie konopi i SSRIS, może zwiększyć ryzyko hipomanii. Jest to łagodna postaci manii, która może występować u pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym. Mimo wszystko bardzo wielu lekarzy przepisuje swoim pacjentom SSRIS. Wynika to stąd, że występowanie działań niepożądanych z innymi lekami jest stosunkowo rzadkie.

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i norepinefryny (SNRIS)

Potencjalne ryzyko interakcji z konopiami: niskie do umiarkowanego

Przykłady obejmują Duloksetynę (Cymbalta) i Venlafaxine (EffExor XR). Nowsza klasa leków przeciwdepresyjnych została tak opracowana, że już bardzo rzadko pojawiają się negatywne integracje pomiędzy SSRIS a przyjmowaniem konopi lub marihuany.

Inhibitory wychwytu zwrotnego NOREPINEPHRINE I DOPAMINE (NDRIS)

Potencjalne ryzyko interakcji z konopiami: niskie do umiarkowanego

Przykłady obejmują Bupropion (Wellbutrin, APLENZIN, FORFIVO XL). W szczególności NDRIS są jednym z niewielu leków przeciwdepresyjnych, które wywołują skutki uboczne na tle seksualnym. Te leki są czasami przepisywane również na ADHD oraz na zaprzestanie palenia.

Zgłoszono bardzo niewiele niepożądanych interakcji z konopiami.

Inhibitory oksydazy monoaminowej (Maois)

Potencjalne ryzyko interakcji z konopiami: wysokie

Przykłady obejmują transylcyprominę (parnat), fenelzine (Nardil) i Izocarboksyd (MPLAN). Maois jest już coraz rzadziej stosowany w leczeniu depresji ze względu na zgłoszone skutki uboczne i niebezpieczne interakcje. Dotyczyły one nie tylko konopi, ale również licznej żywności oraz leków. Czasami łączenie ich z różnymi substancjami mogło doprowadzić nawet do śmierci pacjenta.

To tylko niektóre interakcje leków przeciwdepresyjnych z konopiami. Dlatego, jeżeli zamierzasz łączyć ze sobą te dwie substancje, to zalecamy Ci wcześniejszą konsultację z Twoim lekarzem prowadzącym.

Źródła:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3145318/

https://www.rxlist.com/marijuana/supplements.htm

https://www.leafly.com/news/health/cannabis-and-depression

https://www.leafly.com/news/health/how-to-use-medical-marijuana-for-anxiety

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypomania

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2328650/pdf/canfamphys00045-0137.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9000780/

https://www.leafly.com/news/cannabis-101/8-ways-to-counteract-a-too-intense-cannabis-high

https://www.leafly.com/news/cbd/what-is-cbd

https://www.leafly.com/news/strains-products/10-best-cbd-cannabis-strains-according-to-leafly-users