Darmowa dostawa od 100zł Wysyłka tego samego dnia!

Zwroty i reklamacje

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
CANNABIS SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sklep Cannabis Spot, Tysiąclecia 15, 40-873 Katowice
cannabis-spot.pl
reklamacje@cannabis-spot.pl

  • Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
  • Data zawarcia umowy()/odbioru()
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić