Darmowa dostawa od 100zł Wysyłka tego samego dnia!

Metody uprawy konopi i jak uzyskać pozwolenie?

Jeżeli chcesz uzyskać tego rodzaju zezwolenie, to musisz przynieść do urzędu miasta całą listę dokumentów. Pierwszą z nich jest wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi.

07.06.21

Spis treści:

 1. Czy konopie siewne są w Polsce legalne?
 2. Jak uzyskać pozwolenie na uprawę marihuany?
 3. Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na uprawę konopi siewnej?
 4. Jakie są metody uprawy konopi włóknistej w Polsce?
 5. Jak wygląda siew konopi włóknistych?
 6. Jak należy pielęgnować konopie siewne?
 7. Jak przebiega zbiór konopi włóknistych?
 8. Co dalej dzieje się z konopiami siewnymi?

Może zacznijmy od kwestii podstawowej. Czym są konopie siewne? Co odróżnia je od konopi indyjskich? Z tego artykułu dowiesz się również, jak wygląda uprawa konopi w Polsce i jak uzyskać na nią pozwolenie.

Czy konopie siewne są w Polsce legalne?

Jak najbardziej tak, w przeciwieństwie do indyjskich. Konopie siewne mają w swoim składzie bardzo niewielkie ilości THC. To właśnie THC jest odpowiedzialne za efekt odurzenia i uzależnienie przy dłuższym stosowaniu. Z konopi indyjskich powstaje marihuana. To wszystko sprawia, że są one nielegalne nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych państwach na świecie.

Jak uzyskać pozwolenie na uprawę marihuany?

Jeżeli chcesz uzyskać tego rodzaju zezwolenie, to musisz przynieść do urzędu miasta całą listę dokumentów. Pierwszą z nich jest wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi. Muszą się znaleźć w nim Twoje dane osobowe, informacje o działce, odmianie konopi oraz o celu ich uprawy.

Kolejnym bardzo ważnym dokumentem jest oświadczenie, że dysponujesz magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki. Dodatkowo musisz się zobowiązać, że na żądanie marszałka województwa poinformujesz go o celu tego rodzaju uprawy.

Dodatkowo Twoim obowiązkiem jest złożenie następujących oświadczeń:

 • o niekaralności;
 • w zakresie świadomości, że możesz uprawiać wyłącznie konopie włókniste;
 • o tym, że hodujesz te rośliny na potrzeby farmaceutyczne lub nasiennictwa.

Konieczne jest też wniesienie do urzędu opłaty w wysokości 30 zł. Bardzo istotne jest również posiadanie dowodu zakupu nasion konopi siewnych. Może to być faktura lub paragon. Do tych wszystkich dokumentów musisz dołączyć jeszcze wypis z rejestru gruntów z oznaczeniem numeru działki ewidencyjnej, na której będziesz uprawiał konopie włókniste.

Ostatnim elementem jest umowa kontraktacji na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej we własnym zakresie. Na rozpatrzenie takiego wniosku musisz poczekać od 14 do 30 dni.

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na uprawę konopi siewnej?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub osoba fizyczna będąca rolnikiem. Bardzo ważne jest, żeby nie była karana na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jakie są metody uprawy konopi włóknistej w Polsce?

Aby w ogóle można było mówić o skutecznej uprawie konopi, to najpierw muszą wystąpić odpowiednie warunki klimatyczno- glebowe. W Polsce konopie siewne są uprawiane na glebach o dużej zasobności w składniki odżywcze oraz o obojętnym odczynie gleby. Są to dobre i średnio przydatne pod względem rolniczym tereny.

Jak wygląda siew konopi włóknistych?

Zaczyna się go od III dekady kwietnia do końca maja. Gleba musi być odpowiednio mokra, aby rośliny mogły się w niej przyjąć.  Konopie siewne są dosyć odporne na wiosenne przymrozki. Aby wspomóc ich wzrost możesz jedynie zastosować środki chwastobójcze, przeciwko glebom i szkodnikom.

Jak należy pielęgnować konopie siewne?

Na tym etapie Twoim zadaniem jest utrzymanie jak najwyższego poziomu jednopienności. Mają one na jednej łodydze kwiaty żeńskie i męskie. Zadaniem plantatora jest eliminowanie kwiatostanów męski8ch. Pojawiają się one w wyniku rozszczepienia jednopiennej rośliny. Plantator musi regularnie kontrolować, czy kolejne rośliny się nie rozszczepiły. Jeżeli do tego dojdzie, to powinien usunąć kwiatostan męski jeszcze przed jego pyleniem. Jest to niezwykle istotne ze względu na to, że takie konopie z dużą ilością kwiatostanów męskich nie otrzymają świadectwa kwalifikacyjnego, które pozwala na obrót materiałem siewnym.

Jak przebiega zbiór konopi włóknistych?

Tutaj możemy mieć do czynienia w bardzo różnymi metoda zbiorów. Termin zbioru, jest zależny od metody do niego wykorzystywanej. Pierwszą metodą jest zbiór dwufazowy z wykorzystaniem kosiarki ścinającej rośliny w całości. Zbiory dokonuje się wtedy, gdy konopie włókniste są już całkowicie dojrzałe. Następnie rośliny pozostawia się na polu do doschnięcia.

Kolejna metoda zbioru to dwufazowy przy wykorzystaniu kosiarki ścinającej same wiechy. Gdy rośliny są dojrzałe w środkowej warstwie wiechy, to już można dokonać takiego zbioru. Następnie rośliny należy zostawić pod zadaszeniem do całkowitego wysuszenia.

Trzecia już metoda zbiorów to zbiór kombajnem. Wykorzystywana jest do niego maszyna ze specjalnymi ustawieniami. Konopie siewne zbiera się w momencie, gdy są już całkowicie dojrzałe. Ta metoda jest najszybsza, ale również najmniej efektywna, ponieważ traci się część nasion i materiał siewny jest gorszej jakości.

Co dalej dzieje się z konopiami siewnymi?

Zebrany materiał siewny należy wysuszyć i oczyścić. Do czyszczenia wykorzystuje się czyszczalnie ze specjalnymi sitami o różnych średnicach. Odpowiednio przygotowany materiał sienny musisz zawieźć do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Następnie ta instytucja nadaje mu odpowiednią kwalifikację. Pamiętaj o tym, żeby przed rozpoczęciem uprawy zorganizować sobie miejsce do przechowywania materiału siewnego.